Välkommen till ....

Jämtlands Nyby

Bild från invigningen av nya vägen.

Pressmeddelande 2004-11-02 Invigning av vägprojekten Ollsta - Högarna och Handog - Storhögen i Jämtlands län. Den 3 november invigs de båda upprustade vägsträckorna. Väg 766 Ollsta-Högen, ca 7 km och delen genom Högarna, ca 1,5 km, har fått nytt förstärkningslager, nytt bärlager samt beläggning. Alla trummor är nya och man har gjort urgrävningar av myr. Arbetena har utförts av Hallkvist & Karlsson AB, Östersund och den totala kostnaden är ca 17 Mkr. Projektet invigs kl 13.00 i Högarna. Efter invigningen bjuder Vägverket på kaffe och tårta i Högarnas gamla skola. Väg 763 Handog-Storhögen, ca 17 km, har fått nytt förstärkningslager, nytt bärlager samt beläggning. Även här har urgrävningar av myr skett och alla trummor är nya. Arbetena har utförts av Hallkvist & Karlsson AB, Östersund och den totala kostnaden är ca 30 Mkr. Projektet invigs kl 15.00 i Nyby. Efter invigningen bjuder Vägverket på kaffe och tårta i Nyby föreningshus. VÄLKOMNA!