Välkommen till ....

Jämtlands Nyby

DM-tävling i orientering som hölls här i byn den 6-7 juni, samt 10-klubbstävlingen i samma sport och i samma by, eftermiddan/kvällen den 9 juni.

Se artikel här.

Foto: Seth Persson

Bilden visar hur några av de verkliga veteranerna i 80-årsåldern jämför kartor och löpvägar efter målgång. Strongt!