Om Nyby

Nyby ligger i den nordöstra delen av Östersunds kommun i Jämtland. Det längre namnet ”Jämtlands Nyby” används ibland för att skilja orten från andra Nyby i Sverige, och var också postadress på den tiden byn hade eget postkontor.

Historik

År 1827 drog 13 familjer från Sollerön i Dalarna ut på en lång resa för att bli nybyggare i Jämtland.

Det var dåvarande landshövdingen i Jämtlands län, Michael von Törne, som erbjöd nybyggarna odlingsbar mark och skog. Dessutom gavs skattefrihet i 30 år samt som stats och startbidrag 8 tunnor korn och 88 riksdaler, 16 shilling banco, om de flyttade till Jämtland.

Året innan hade de blivande inägorna i Ladrogslandets och Storflolandets avradsland, (nuvarande Nyby) två mil öster om Lits samhälle, stakats ut. Förutom bohaget skulle även djuren följa med i flytten. Getterna fick åka på lasset medan korna fick gå hela vägen, vilket resulterade i att bara en ko fanns kvar när nybyggarna kom till Lits kyrkby. Om den kvarvarande kon klarade även de sista två milen är okänt.

Antalet personer som ingick i nybyggarfamiljerna var 53. Dessutom tillkom åtta personer som var mer eller mindre tillfälligt bosatta. Nybyggarna hade det många gånger svårt att klara livets nödtorft, men eftersom de var duktiga hantverkare erbjöd de sina tjänster i grannbyarna och kunde på så sätt tjäna litet extra pengar.

100-årsjubileum 1927

1927 hölls en stor fest för att fira 100-årsjubileet av Nybys grundande. Då restes även den minnessten som står invid landsvägen mitt i byn.

En minnessten restes vid 100-årsjubileet
Många människor samlades till firandet.

Fler historiska bilder finns bland annat på Sol-Fotos webbplats, som har en samling gamla fotografier relaterade till Sollerön med omnejd.